Window flasher - Bir forma dikkat çekme, yanıp söndürme

Code

Son yazılar

Window flasher - Bir forma dikkat çekme, yanıp söndürme
Murat Mehmet 0
31.12.2014 Çarşamba 12:30
shadow
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct FLASHWINFO
  {
    public UInt32 cbSize;
    public IntPtr hwnd;
    public UInt32 dwFlags;
    public UInt32 uCount;
    public UInt32 dwTimeout;
  }

  public enum FlashWindowFlag : uint
  {
    /// <summary>
    /// Stop flashing. The system restores the window to its original state. 
    /// </summary>  
    FLASHW_STOP = 0,

    /// <summary>
    /// Flash the window caption 
    /// </summary>
    FLASHW_CAPTION = 1,

    /// <summary>
    /// Flash the taskbar button. 
    /// </summary>
    FLASHW_TRAY = 2,

    /// <summary>
    /// Flash both the window caption and taskbar button.
    /// This is equivalent to setting the FLASHW_CAPTION | FLASHW_TRAY flag. 
    /// </summary>
    FLASHW_ALL = 3,

    /// <summary>
    /// Flash continuously, until the FLASHW_STOP flag is set.
    /// </summary>
    FLASHW_TIMER = 4,

    /// <summary>
    /// Flash continuously until the window comes to the foreground. 
    /// </summary>
    FLASHW_TIMERNOFG = 12
  }
  public static class WindowFlasher
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);

    public static bool FlashWindow(IntPtr hWnd, FlashWindowFlag flag)
    {
      FLASHWINFO fInfo = new FLASHWINFO();

      fInfo.cbSize = Convert.ToUInt32(Marshal.SizeOf(fInfo));
      fInfo.hwnd = hWnd;
      fInfo.dwFlags = (uint)flag;
      fInfo.uCount = UInt32.MaxValue;
      fInfo.dwTimeout = 0;

      return FlashWindowEx(ref fInfo);
    }

    public static bool FlashWindow(Form frm)
    {
      return FlashWindow(frm.Handle, FlashWindowFlag.FLASHW_ALL | FlashWindowFlag.FLASHW_TIMERNOFG);
    }
  }

Kullanım:

//frm = dikkat çekilecek Form
WindowFlasher.FlashWindow(frm);

 

Yazar

Murat Mehmet
Murat Mehmet

Yaklaşık 10 yılını kod yazmaya adamış, ama hala öğrenecek çook şeyin olduğunun farkında olan biriyim. Çok yanlış yapmışım, meğer bu hayatta tasarımcı olmak varmış :P

Yorumlar

İlk yorumu siz girin.

Yorum Yazın