Linq to Entity ile bir tablo içerisindeki tüm alanlarda arama

Code

Son yazılar

Linq to Entity ile bir tablo içerisindeki tüm alanlarda arama
Murat Mehmet 0
05.10.2014 Pazar 16:30
shadow
    public static IEnumerable<T> Search<T>(this IEnumerable<T> query, string text, bool splitSearch = true) where T : class
    {
      var properties = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.DeclaredOnly |
                      BindingFlags.Public |
                      BindingFlags.Instance)
                      .Where(a => !a.PropertyType.IsAbstract && a.PropertyType == typeof(String))
                      .Select(p => p.Name).ToArray();
      return Search(query, properties, text);

    }
    public static IEnumerable<T> Search<T>(this IEnumerable<T> query, string[] propertyNames, string text, bool splitSearch = true)
    {
      if (query is IQueryable<T>)
        return Search(query.AsQueryable(), propertyNames, text, splitSearch);
      if (propertyNames.Length == 0)
        throw new Exception("No properties found to search");
      PropertyInfo[] properties = null;
      var texts = splitSearch ? text.Split(' ') : new[] { text };
      return query.Where(i =>
      {
        if (properties == null)
          properties = i.GetType().GetProperties().Where(p => !p.PropertyType.IsAbstract && p.PropertyType == typeof(String)).ToArray();
        return propertyNames.Any(pn =>
          texts.Any(t =>
          {
            var prop = properties.FirstOrDefault(p => p.Name == pn);
            if (prop == null) return false;
            return ((string) prop
              .GetValue(i, null))
              .IndexOf(t, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) > -1;
          }));
      });

    }
    public static IQueryable<T> Search<T>(this IQueryable<T> query, string[] propertyNames, string text, bool splitSearch = true)
    {
      var q = query.AsQueryable();
      if (propertyNames.Length == 0)
        throw new Exception("No properties found to search");
      Expression whereExpression = null;
      ParameterExpression table = Expression.Parameter(typeof(T), "");
      var texts = splitSearch ? text.Split(' ') : new[] { text };
      foreach (var prop in propertyNames)
      {
        foreach (var s in texts)
        {
          Expression column = Expression.PropertyOrField(table, prop);
          Expression valueExpression = Expression.Convert(Expression.Constant(s), column.Type);
          Expression containsExpression = Expression.Call(column, "Contains", null, valueExpression);
          whereExpression = whereExpression == null
            ? containsExpression
            : Expression.OrElse(whereExpression, containsExpression);
        }
      }
      var lambda = Expression.Lambda<Func<T, bool>>(whereExpression, new[] { table });
      Type[] exprArgTypes = { q.ElementType };
      MethodCallExpression methodCall = Expression.Call(typeof(Queryable),
        "Where",
        exprArgTypes,
        q.Expression,
        lambda);
      return q.Provider.CreateQuery<T>(methodCall);
    }

 

Yazar

Murat Mehmet
Murat Mehmet

Yaklaşık 10 yılını kod yazmaya adamış, ama hala öğrenecek çook şeyin olduğunun farkında olan biriyim. Çok yanlış yapmışım, meğer bu hayatta tasarımcı olmak varmış :P

Yorumlar

İlk yorumu siz girin.

Yorum Yazın